Nasıl çalışır?

Sivil Toplum Örgütleri ve Sivil İnisiyatifler için Sivil Toplum Değişim Programı

Bir sosyal şirket, vakıf, dernek, sivil inisiyatif, kooperatif, vb. olabilirsiniz. (metinde tüm bu farklı örgütlenme biçimleri için sivil toplum örgütleri – STÖ kısaltması kullanılacaktır) Tek kriter, Türkiye ya da Avrupa’da “ortak iyi” için çalışan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olmanız.

Programa katılmak için kuruluşunuz hangi alanlarda aktif olmalıdır? Ekoloji, toplumsal cinsiyet, insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, örgün/formel olmayan eğitim, kentsel gelişim, ayrımcılık, gençlik veya diğer alanlarda çalışan örgütler arıyoruz. Farklı alanlardan örgütleri başvurmaları için teşvik ediyoruz.

Odaklanmak istediğiniz bir iç kurumsal sorun tanımlamanız gerekiyor. Kapasite gelişimini kolaylaştırmak için, örgütünüzden iki temsilcinin programa katılması bekleniyor. Programın uzun vadeli yapısına uyum sağlayabilecek çalışanlar, üyeler ya da gönüllüler katılımcı olabilirler. Unutmayın, katılımcıların geliştirdiği modeli örgüt içi süreçlerinde uygulaması bekleniyor.

Programın çalışma dili İngilizce’dir. Lütfen İngilizce iletişim kurabildiğinizden ve çalışabildiğinizden emin olun.

Ortaklık kurmak

Sivil Toplum Değişim Programı, Avrupa’daki ve Türkiye’deki mevcut ya da yeni oluşturulacak ortaklıkları desteklemektedir. Program STÖ’lerin ortak bir konuda birlikte çalışmalarını sağlar.

Halihazırda Avrupa’da ortaklık yürüttüğünüz bir kuruluş varsa onlarla iletişim kurun ve program hakkında fikir geliştirmeye başlayın.

Yenilikçi fikirleriniz var mı? Bu fikirleri geliştirmek için birbirinizle çalışmak istiyor musunuz? O zaman başvurunuzda ortağınızın kim olduğunu lütfen belirtin. Her STÖ’nün ayrı bir başvuru formuyla başvurması gerektiğini unutmayın. Ortağınızın da ayrı bir başvuru formunu doldurduğundan emin olun.

Hala bir ortağınız yok ama bir ortaklık kurmak istiyorsunuz musunuz?

Ortak bulma konusunda size destek vereceğiz. Lütfen ortak bir kuruluş arıyorsanız başvuru formunu doldururken belirtin. Hatta, başvurmadan önce bizimle iletişime geçebilirsiniz. Böylelikle ilgili bağlantıları, ilişkileri ve ortaklığı sağlayabilir miyiz diye danışırsanız ortak bulma konusunda daha fazla vaktimiz olur. Bir ortak olmadan başvurursanız, katılımcıları seçtiğimizde sizi uygun bir örgütle eşleştirmeye çalışacağız.

Değiştirin

Sivil Toplum Değişim Programı, hareketlik ve kapasite gelişimiyle ilgilidir. Bu, çalışma süreniz boyunca size seyahat imkanı sunuyoruz demektir. Çalışma döneminizi, ortaklığınızdaki ihtiyaçlarınıza göre tasarlayacaksınız. Amaç, çevrimiçi ve çevrimdışı dilediğiniz yerde toplantılar düzenlemeniz, birlikte planlamanız ve faaliyetler uygulamanız. Bu çalışma döneminde, seçtiğiniz konu / model üzerinde çalışmak için bir araya geleceksiniz.

Başvuru için, üzerinde çalışmak istediğiniz örgütsel meseleyle ilgili ilk fikirlere ihtiyacınız vardır. Düzenleyeceğimiz açılış toplantısı bu sorununuzu tanımlamaya hizmet edecek ve sorunun çözümünü keşfetmek için çalışma gruplarında bir araya gelmenizi destekleyecektir. Bu biraraya gelmeler çalışma ziyaretleri, eğitimler, iş gölgeleme faaliyetleri, atölye çalışmaları ya da modelinizin geliştirilmesinde sizi destekleyecek diğer küçük projeler biçiminde olabilir.

Program size ne sunuyor?

  • Hem Türkiye hem de Avrupa’dan yeni sivil ortaklarla tanışmanızı
  • Diğer STÖ’ler ile iyi uygulamalar ve yeni deneyim aktarımını keşfetmenizi
  • Farklı sivil girişimlerle ilişki kurmanızı ve geliştirmenizi
  • Örgütsel kapasitenizi güçlendirmenizi
  • Avrupa ve Türkiye çapında bir ağın parçası olmanızı
  • Ortaklığınızın finanse edilmesi (yaklaşık 4.000 EUR) için destek almanızı
  • İş birliği boyunca program ekibinden destek almanızı
  • Gerçekleşecek olan açılış ve nihai toplantılarda seyahat ve yaşam giderlerinizin karşılanmasını.

Değişim Programı Etkinlikleri

Açılış toplantısı | Şubat ortası/sonu 2018 | Berlin, Almanya
Çalışma süresi | Mart 2017 – Eylül 2018 | Avrupa
Final toplantısı | Eylül 2018 | daha sonra belirlenecek

Katılmak için ne yapmanız gerekiyor?

4 Aralık 2017 tarihine kadar başvurun. Kabul edilirseniz 15 Aralğa kadar sizinle iletişime geçeceğiz.

Ortağınızla seçtiğiniz konuda çalışın ve birlikte bir model geliştirin. Ortak kuruluşunuza gidin ve “patikalarınızı” birlikte uygulayın. Bu süreçte program ekibi ve danışmanlardan oluşan bir ekip sizleri destekleyecektir.

2018 Şubat ortası/sonunda Berlin’deki toplantıda diğer katılımcılarla tanışın ve kapanış etkinliğinin tadını çıkarın! Kapanış toplantısında modelinizi sunacaksınız ve oluşturduğunuz modelin kuruluşunuzda nasıl uygulanacağı konusunda konuşacağız.

Geliştirilen modelinizi kuruluşunuza uygulayın. Bir sonraki adım olarak, ortaya çıkardığınız modeli sivil toplumun daha geniş kesimleriyle paylaşmak için bir olasılık da var.