Nasıl Çalışır?

Sivil Toplum Örgütleri ve Sivil İnisiyatifler için Sivil Toplum Değişim Programı

(Dikkat: Bu sayfa Sivil Toplum için Değişim “İşbirliği” Programı için değil, programın ana bileşeni olan Sivil Toplum için Değişim Programı ile ilgili bilgi vermektedir.)

Bir kar amacı gütmeyen şirket, vakıf, dernek, sivil inisiyatif, kooperatif, vb. olabilirsiniz. (metinde tüm bu farklı örgütlenme biçimleri için sivil toplum örgütleri – STÖ kısaltması kullanılacaktır) Tek kriter iki kurumdan oluşan ortaklığınızda bir kurumun Türkiye’den diğerinin de Avrupa’dan (AB ülkeleri) “ortak iyi” için çalışan ve kar amacı gütmeyen birer kuruluş olması.

Programa katılmak için kuruluşunuz hangi alanlarda aktif olmalıdır? Ekoloji, toplumsal cinsiyet, insan hakları, çocuk hakları, kadın hakları, örgün/formel olmayan eğitim, kentsel gelişim, ayrımcılık, gençlik veya benzer diğer alanlarda çalışan örgütler arıyoruz. Farklı alanlardan örgütleri başvurmaları için teşvik ediyoruz.

Odaklanmak istediğiniz bir iç kurumsal sorun tanımlamanız gerekiyor. Kapasite gelişimini kolaylaştırmak için, örgütünüzden iki temsilcinin programa katılması bekleniyor. Programın uzun vadeli yapısına uyum sağlayabilecek çalışanlar, üyeler ya da gönüllüler katılımcı olabilirler. Unutmayın, katılımcıların geliştirdiği modeli örgüt içi süreçlerinde uygulaması bekleniyor.

Programın çalışma dili İngilizce’dir. Lütfen İngilizce iletişim kurabildiğinizden ve çalışabildiğinizden emin olun.

Ortaklık kurmak

Sivil Toplum Değişim Programı, Avrupa’daki ve Türkiye’deki mevcut ya da yeni oluşturulacak ortaklıkları desteklemektedir. Program STÖ’lerin ortak bir konuda birlikte çalışmalarını sağlar.

Halihazırda Avrupa’da ortaklık yürüttüğünüz bir kuruluş varsa onlarla iletişim kurun ve program hakkında fikir geliştirmeye başlayın.

Yenilikçi fikirleriniz var mı? Bu fikirleri geliştirmek için birbirinizle çalışmak istiyor musunuz? O zaman başvurunuzu ortağınızla beraber yapın.

Değiştirin

Sivil Toplum Değişim Programı, hareketlik ve kapasite gelişimiyle ilgilidir. Bu, çalışma süreniz boyunca size seyahat imkanları sunuyoruz demektir. Çalışma döneminizi, ortaklığınızdaki ihtiyaçlarınıza göre tasarlayacaksınız. Amaç, internet tabanlı ve yüz yüze dilediğiniz yerde toplantılar düzenlemeniz, birlikte planlamanız ve faaliyetler uygulamanız. Bu çalışma döneminde, seçtiğiniz konu / model üzerinde çalışmak için bir araya geleceksiniz.

Başvuru için, üzerinde çalışmak istediğiniz örgütsel meseleyle ilgili ilk fikirlere ihtiyacınız var. Düzenleyeceğimiz internet tabanlı açılış toplantısı bu sorununuzu tanımlamaya hizmet edecek ve sorunun çözümünü keşfetmek için çalışma gruplarında bir araya gelmenizi destekleyecektir. Bu biraraya gelmeler çalışma ziyaretleri, eğitimler, iş gölgeleme faaliyetleri, atölye çalışmaları ya da modelinizin geliştirilmesinde sizi destekleyecek diğer küçük projeler biçiminde olabilir.

Program size ne sunuyor?

  • Hem Türkiye hem de Avrupa’dan yeni sivil ortaklarla tanışmanızı
  • Diğer STÖ’ler ile iyi uygulamalar ve yeni deneyim aktarımını keşfetmenizi
  • Farklı sivil girişimlerle ilişki kurmanızı ve geliştirmenizi
  • Örgütsel kapasitenizi güçlendirmenizi
  • Avrupa ve Türkiye çapında bir ağın parçası olmanızı
  • Ortaklığınızın finanse edilmesi (yaklaşık 4.000 EUR) için destek almanızı
  • İş birliği boyunca program ekibinden destek almanızı
  • Gerçekleşecek olan açılış ve nihai toplantılarda seyahat ve yaşam giderlerinizin karşılanmasını.

Değişim Programı Etkinlikleri

Açılış toplantısı | Ekim sonu / Kasım 2020 başı  | internet odaklı
Çalışma süresi | Kasım sonu / Aralık 2020 başı – Haziran 2021 | Avrupa
Final toplantısı | Haziran veya Temmuz 2021 başı | daha sonra belirlenecek

COVID-19

COVID-19 ile ilgili belirsizlik nedeniyle ortakların “Çalışma süresi” kapsamında seyahat imkanlarına sahip olup olamayacakları hükümetlerin sağlık ve güvenlik politikalarına bağlıdır. Fiziksel olarak yapılamayan tüm faaliyetler internet ortamında hayata geçecektir.

Katılmak için ne yapmanız gerekiyor?

5 Ekim 2020 tarihine kadar başvurun. Kabul edilirseniz 16 Ekim‘e kadar sizinle iletişime geçeceğiz.

Ortağınızla seçtiğiniz konuda çalışın ve birlikte bir model geliştirin. Oluşturmak istediğiniz model kapsamında ortaklık kurduğunuz kurumla başka kurumlardan, ortaklık bünyesindeki bir kurum diğerinden ya da her iki kurum birbirinden öğrenebilir. Bu süreçte program ekibi ve danışmanlardan oluşan bir ekip sizleri destekleyecektir.

2021 yazında diğer katılımcılarla tanışın ve kapanış etkinliğinin tadını çıkarın! Kapanış toplantısında modelinizi sunacaksınız ve oluşturduğunuz modelin kuruluşunuzda nasıl uygulanacağı konusunda konuşacağız.

Geliştirilen modelinizi kuruluşunuza uygulayın. Bir sonraki adım olarak, ortaya çıkardığınız modeli sivil toplumun daha geniş kesimleriyle paylaşmak için bir olasılık da var.

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen ana menüdeki Exchange Program başlığına gidin.