Toy Youth Association – Janun Hannover

Karantina – Meeting Points

Kırkayak Kültür Derneği – LAG Kunst & Medien

Yeşil Düşünce Derneği – Nordic Folkecenter For Renewable Energy

Yereliz – Polis 180

Yenilikçi Girişim Derneği – B Arts

TIAFI – Drei Musketiere

Sanatta Görünürlük Festivali – Ex Art Foundation

Jana – CIESS Foundation

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği – Reality Check Association